Start/ Fordon/ P-SKIVOR

P-SKIVOR

Den helautomatiska p-skivan som känner av när bilen har stannat och alltid visar korrekt parkeringstid. En svensk patenterad uppfinning som är godkänd av Polisen, Kommunförbundet, Trafikverket samt alla Parkeringsbolag.

Autoparktime 3

Autoparktime 3

Autoparktime 4 Magnetic

Autoparktime 4 Magnetic