Bar's

Bar's är världsledande när det gäller produkter för kylsystem. I USA levererar GM, Ford och Chrysler sina nya bilar med Bar's Leaks tillsatt i kylsystemet för att förebygga läckage och rostangrepp.

Bar's Leaks Original

Tätar läckor i motorblock, topplock, topplockspackningar m.m.

Art nr 20800, 150 g

Bar's Leaks Original Truck

Tätar läckor i motorblock, topplock, topplockspackningar m.m.

Art nr 20802

Bar's Leaks Liquid

Tätar läckor i motorblock, topplock, topplockspackningar m.m. För nyare bilar.


Art nr 20810