Reklamation

- Produktfel och transportskador

Denna blankett är till för kunder till SEAB AB. Konsumenter hänvisas till inköpsstället.

 

- Ankommande gods ska granskas.

- Anmäl synliga transportskador till chaufför.

- Fotografera skador.


Fyll i nedan vid transportskada samt bifoga bild på skada