Vår Kvalitetspolicy

SEABs ledningssystem är sedan 2015 kvalitetscertifierat enligt ISO9001.

 

SEAB är en av Nordens ledande distributörer av produkter för vård och underhåll av fordon samt annan egendom.
Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och verka för att uppfylla deras krav och förväntningar. Vår strävan är att, med hög leveranssäkerhet, tillhandahålla produkter av hög kvalitet från starka varumärken. Vi har lång erfarenhet och kompetens gällande produkter i vårt sortiment och denna delar vi med oss av till våra kunder. Genom kontinuerligt förbättringsarbete ska kvaliteten ständigt höjas för att öka kundnöjdheten.
Vi tar miljöfrågor på största allvar och ser till produkter når upp till miljökrav från kund. Lagar och andra myndighetskrav ska följas, liksom krav från övriga intressenter.

 

Tobbe signatur_redigerad.png

ISO certifikat SEAB 2021.png