Reklamation

Se nedan hänvisning för att reklamera en beställning du har gjort hos SEAB AB.

.

Konsumenter hänvisas till inköpsstället.

Återförsäljare som önskar reklamera en vara eller sändning gör detta enklast genom att skicka e-post till order@seab.se


Tänk på att utöver anledning till reklamationen även ange aktuellt ordernummer samt kundnummer. 

 

Gods ska alltid granskas vid ankomst och synliga transportskador ska anmälas direkt till Chaufför samt noteras på fraktsedeln. Dokumentera alltid skador på godset genom fotografering och bifoga dessa med reklamationen.