Turtle Wax Pro Kallavfettning 208L

Artikel nr: 161
Ett bruksfärdigt kallavfettningsmedel baserat på N-paraffin för kaross, motor, kapell. Utmärkta fettlösande egenskaper. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och svår smuts. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet. Bra Miljöval.
Turtle Wax Pro
208 L
1
7314890001614
1. Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 till 10 minuter beroende på smutsighetsgrad. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor och låt ej produkten torka in.