Turtle Wax Pro Microgel 208L

Artikel nr: 9642
Ett tixotropt högkoncentrerat vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel baserat på högaromatisk lacknafta. Produkten löser effektivt olja, tjära, vägsalt och svår smuts. Uppfyller IVL-test för snabbseparering.
Turtle Wax Pro
7314890096429
1
1. Blandas med vatten och doseras 1:1 - 1:4. 2. Lägg på med lågtrycksspruta och låt verka 2 till 10 minuter. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.