Turtle Wax Pro Tvättgel 208L

Artikel nr: 163
Ett tixotropt högkoncentrerat avfettnings- och rengöringsmedel baserat på lågaromatisk lacknafta. Produkten löser effektivt olja, tjära, vägsalt och svår smuts. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet.
Turtle Wax Pro
7314890001638
1
1. Blandas med vatten och doseras 1:1–1:4 beroende på smutsighetsgrad. 2. Läggs på medlågtrycksspruta och låt verka 2 till 10 min. 3. Spola av med högtryck och efterskölj rikligt med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor och låt ej produkten torka in.