Permatex Anaerobic Gasket Maker

Artikel nr: 35183
Packning på tub som härdar utan luft. Kan användas ihop med färdigskurna packningar, för att då öka packningens hållbarhet, eller som platsformad packning på styva flänskopplingar. Motstår lösningsmedel och fyller ut och anpassar sig till ojämnheter och repor upp till 0,38 mm.
Permatex

35183.pdf
8410410351838
12
BRUKSANVISNING PLASTFORMAD PACKNING: 1. Flänsytorna måste vara rena, torra och helt fria från färg, smuts, fett eller gammalt packningsmaterial. 2. Applicera en kontinuerlig sträng av flänspackning direkt på ytan. 3. Montera passytor med minimal rörelse i sidled. Överflödigt tätningsmedel kan torkas bort med en trasa och vanligt lösningsmedel.