Turtle Wax Superavfettning 5L

Artikel nr: 271
Högkoncentrerat avfettningsmedel som enkelt tar bort tjära, asfalt, oljefläckar m.m. Fungerar utmärkt som motortvätt. Rengör även målarpenslar. Emulgerar med vatten vid avspolning. Ytan blir helt ren från föroreningar.
Turtle Wax
7314890002710
3
1. Spraya på ett jämnt lager på ytan som skall rengöras. 2. Låt produkten verka några minuter. Hårt nedsmutsade ytor behandlas med borste. 3. Skölj noggrant av med mycket vatten.