Maskinpoléring

Lacken utsätts för enormt mycket slitage och repor och bleknad färg kan oftast återställas med hjälp av polering. Poleringen av bilen är den mest krävande delen inom bilvård och många drar sig för att använda maskiner vid polering. Med dagens oscillerande maskiner är det svårt att åsamka skada på lacken och man får utan konkurrens det absolut bästa resultatet.
Filtrera på: