Finilec 500ml

Artikel nr: 376
Finilec lagar och pumpar upp ett punkterat däck på minuten. Fixar punktering utan slit och smutsiga händer.
Finilec
7314890003762
376
6
1. Om möjligt, avlägsna det föremål som förorsakat punkteringen och släpp ut all luft ur däcket. 2. Skaka flaskan väl före användning. Vid kyla - värm upp burken med händerna eller bilens defroster till ca +10° C. 3. Skruva fast slangen på däckventilen. 4. Tryck på burkens ventilknapp och håll den nedttryckt tills Finilecburken är tömd. Skruva av slangnippeln och skruva på skyddshuven på ventilen. 5. VIKTIGT! Kör genast 5-10 km med en hastighet av max 50-60 km/tim så att Finilec fördelar sig jämnt i däcket och täta läckaget. Kontrollera snarast ringtrycket och fyll på luft till rätt tryck.