STP Injector Cleaner 200ml

Artikel nr: 506
En akuthjälp som snabbt och effektivt tar bort beläggningar från insprutningssystemet. Beläggningarna orsakar ojämn och ryckig gång, tomgångsproblem samt startsvårigheter. Avsedd för bensinmotorer med och utan katalysator. Som bärare av de aktiva additiven används nafta. För att förebygga och motverka driftsproblem rekommenderar vi att vid var 4:e tankning använda STP Injection Trim som dessutom smörjer bränslesystemet och förhindrar isbildning.
STP
5020144808534
35521
12
- Häll hela flaskan i en full tank (upp till 60 liter)