Bar´s Nural 150g

Artikel nr: 20820
Ett effektivt och syrafritt rengöringsmedel för kylsystem. Tar omgående bort rost och avlagringar i kylarsystemet. Skadar inte gummi eller lättmetall. Rengör kylarsystem upp till 12 liter. Innehåller inga skadliga syror.
Bar's
150 G
6
8719075610480
131019
1. Häll innehållet i kylaren, inte i expansionskärlet. 2. Ställ in värmereglaget på max temperatur. Låt motorn gå i minst 4 timmar (max 24 timmar). 3. Kylarsystemet dräneras/töms därefter och termostaten tas ut. 4. Skölj systemet noggrant efteråt och fyll sedan på ny kylarvätska och Bar's Leaks. Kylarstystemet är skyddat i minst 12 månader.