Turtle Wax Pro Alushine 5L

Artikel nr: 9657
Ett högkoncentrerat starkt alkaliskt fälgrengöringsmedel. Kan användas i bad. Löser effektivt svår smuts, fett och vägsalt.
Turtle Wax Pro
7314890096573
3
1. Blandas med vatten 1:5 -1:20 beroende på smutsighetsgrad. 2. Spolas av med högtryck och efterskölj rikligt med vatten.