Turtle Wax Pro Alushine 25L

Artikel nr: 9658
Ett högkoncentrerat starkt alkaliskt fälgrengöringsmedel.
Turtle Wax Pro
7314890096580
1
1. Blandas med vatten 1:5 -1:20 beroende på smutsighetsgrad. 2. Spolas av med högtryck och efterskölj rikligt med vatten.