Turtle Wax Pro Car Shine & Högtryckstvätt 5L

Artikel nr: 168
Ett högkoncentrerat effektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel. Innehåller carnubavax som ger en glans och en smutsavvisande yta. Löser fett, sot, olja och bromsdamm. Svanenmärkt! Godkänd av Kemikaliesvepet. Uppfyller iVL-test för snabbseparering.
Turtle Wax Pro
7314890001683
3
1. Blandas med vatten och doseras 1:5 - 1:100 beroende på smutsighetsgrad. 2. Läggs på med lågtrycksspruta och låt verka. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor och låt ej produkten torka in.