Turtle Wax Pro Kallavfettning Pro 25L

Artikel nr: 9644
Ett bruksfärdigt och effektivt kallavfettningsmedel med förstärkt emulgator för kaross, motor och kapell. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och har dessutom utmärkta fettlösande egenskaper. Fungerar även på våta ytor. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet.
Turtle Wax Pro
7314890096443
1
1. Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 till 10 minuter. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.