Turtle Wax Pro Truckwash 25L

Artikel nr: 9648
Ett högkoncentrerat effektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel. Fungerar utmärkt vid rengöring av lastbilar, tunga fordon, entreprenadmaskiner och kapell. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet. Svanenmärkt.
Turtle Wax Pro
7314890096481
1
Blandas med vatten 1:5 -1:20 beroende på smutsighetsgrad. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.