CorroProtect Universal spray 500ml

Artikel nr: 21075
Ett tjockflytande rostskyddsmedel på bitumenbas. Avsedd för bilens underrede. Droppfritt och lämnar en tjock rostskyddande skyddsfilm.
CorroProtect
7314890210757
6
1. Skaka burken väl före användning. 2. Se till att de ytor som ska rostskyddas är väl rengjorda, torra och fria från olja och fett. 3. Rengör alltid pistolen efter användning. 4. Håll burken upprätt och spraya tunt i flera lager. 5. Efter användning - vänd burken upp och ner och sprayatills enbart drivgas kommer ur munstycket.