CorroProtect Body Special Svart spray 500ml

Artikel nr: 21081
Ett droppfritt, plast- och gummibaserat rostskydd för tröskellådor och skärmkanter. Ger en elastisk film med utmärkt rost- och stenskottsskydd. Kan övermålas.
CorroProtect
7314890210818
6
1. Ytor som skall behandlas skall vara rengjordaoch torra. 2. Skaka burken ordentligt före användning. 3. Spraya tunt i flera lager. Håll burken så upprättsom möjligt. 4. Efter användning - vänd burken upp och ner och sprayatills enbart drivgas kommer ur munstycket.