Smörjmedel

Avsett för att minska friktionen melllan rörliga delar och minska nötningen och slitaget. Skyddar även metall mot rost och korrosion, tränger in i fastnade delar och smörjer nästan allt.
Filtrera på: