WD-40 Value Pack 5L

Artikel nr: 753
WD-40 Multispray skyddar metall från korrossion, tränger snabbt in och lossar fastrostade delar, driver ut fukt och smörjer nästan allt. Den rengör även ytor från olja, fett, och smuts. WD-40 5-liter är främst avsedd för yrkesanvändare och industri med stor förbrukning. Applicering görs med den medföljande WD-40 Sprayflaska pump.
WD-40

WD-40 Aerosol.pdf
5032227465060
1
WD-40 kan appliceras genom att sprayas, penslas eller genom droppning. Vät ytan som skall behandlas med WD-40 och låt den suga åt sig i flera minuter före avtorkning. För bästa resultat vid rostskyddsbehandling låt medlet sitta kvar på ytan utan avtorkning. Lösningsmedlet avdunstar och lämnar kvar en skyddsfilm av koncentrerad WD-40.