Turtle Wax Pro Car Shine 25L

Artikel nr: 164
Ett högkoncentrerat, alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel. Innehåller carnubavax som ger glans och skyddar mot smuts. Löser fett, sot, trafikfilm och vägsmuts. Uppfyller IVL-test för snabbseparering, Godkänd av Kemikaliesvepet. Svanenmärkt.
Turtle Wax Pro
7314890001645
1
1. Blandas med vatten och doseras 1:5 – 1:20 beroende på smutsighetsgrad. 2. Läggs på med lågtrycksspruta och låt verka. 3. Spolas av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor och låt ej produkten torka in.