Turtle Wax Pro Car Shine 1000L

Artikel nr: 169
Ett högkoncentrerat effektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel. Innehåller carnubavax som ger en glans och en smutsavvisande yta. Löser fett, sot, trafikfilm och vägsmuts.. Godkänd av Kemikaliesvepet. Uppfyller iVL-test för snabbseparering.
Turtle Wax Pro
7314890001690
1
1. Blandas med vatten och doseras 1:5 – 1:20 beroende på smutsighetsgrad. 2. Läggs på med lågtrycksspruta och låt verka. 3. Spolas av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor och låt ej produkten torka in.