Turtle Wax Pro Kallavfettning Extra 208L

Artikel nr: 9654
Ett bruksfärdigt högaromatisk och snabbverkande kallavfettningsmedel för kaross, motor, kapell. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och har dessutom utmärkta fettlösande egenskaper. Uppfyller IVL-test för snabbseparering.
Turtle Wax Pro
7314890096542
1
1. Lägg på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 till 10 minuter. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med vatten.