Turtle Wax Pro Kallavfettning GDS 208L

Artikel nr: 9682
Ett bruksfärdigt och effektivt kallavfettningsmedel baserad på lågaromatisk lacknafta. Löser olja, asfalt, vägsalt och har utmärkta fettlösande egenskaper. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet.
Turtle Wax Pro
7314890096825
1
1. Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 till 10 minuter. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med vatten.