Turtle Wax Pro Kallavfettning Pro 208L

Artikel nr: 9646
Ett bruksfärdigt och effektivt kallavfettningsmedel med förstärkt emulgator för kaross, motor, kapell. Löser olja, tjära, asfalt, vägsalt och har dessutom utmärkta fettlösande egenskaper. Fungerar även på våta ytor. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet.
Turtle Wax Pro
7314890096467
1
1. Läggs på i koncentrat med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 till 10 minuter. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten.