Turtle Wax Pro Prosolv- T 25L

Artikel nr: 166
En bruksfärdig kallavfettning med mycket goda fettlösande egenskaper. Används på kaross, motor, kapell m.m. Formulan är tixotrop och verkar länge utan att torka in. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Godkänd av Kemikaliesvepet.
Turtle Wax Pro
7314890001669
1
1. Sprayas med lågtrycksspruta nerifrån och upp. 2. Låt verka 2 minuter upp till flera dygn beroende på temperatur och smutsighetsgrad. 3. Spola av med högtryck och efterskölj med mycket vatten. - Applicera ej på varma ytor.