CorroProtect Vax Transparent spray 500ml

Artikel nr: 21045
För komplettering av bilens originalrostskydd. Tixotropt rostskydd speciellt för bilar originalbehandlade med rostskydd av vax. Kan användas överallt där behov av rostskydd finns, t.ex. redskap och maskiner. Kan även användas för balkar och hålrum.
CorroProtect
7314890210450
6
1. Ytor som skall behandlas skall vara rengjorda och torra. 2. Skaka burken ordentligt före användning. 3. Håll burken upprätt och spraya tunt i flera lager. 4. Efter användning - vänd burken upp och ner och spraya tills enbart drivgas kommer ur munstycket.