CorroProtect Universal dunk 5L

Artikel nr: 21077
Ett tjockflytande rostskyddsmedel på bitumenbas. Avsedd för bilens underrede. Droppfritt och lämnar en tjock rostskyddande skyddsfilm.
CorroProtect
7314890210771
1
1. Lätt att applicera direkt ur förpackningen medhjälp av en UBS-sprutpistol eller med pensel. 2. Skaka burken väl före användning. 3. Se till att de ytor som ska rostskyddas är välrengjorda, torra och fria från olja och fett. 4. Kontrollera att UBS-pistolen inte är igensatt. Med igensatt pistol finns det risk att burken spricker.