CorroProtect Body Special Vit spray 500ml

Artikel nr: 21086
Ett droppfritt, plast- och gummibaserat rostskydd för tröskellådor och skärmkanter. Ger en elastisk film med utmärkt rost- och stenskottsskydd. Kan övermålas.
CorroProtect
7314890210863
6
1. Ytor som skall behandlas skall vara rengjordaoch torra. 2. Skaka burken ordentligt före användning. 3. Spraya tunt i flera lager. Håll burken så upprätt som möjligt. 4. Efter användning - vänd burken upp och ner och spraya tills enbart drivgas kommer ur munstycket.