Vår miljöpolicy

Sedan 2002 är vårt ledningssystem miljöcertifierat enligt ISO14001.

SEAB är en av Nordens största distributörer av produkter för vård och underhåll av fordon samt annan egendom. I sortimentet ingår produkter för konsument och yrkesbruk.

 

Företagets verksamhet präglas av miljöhänsyn. Vårt miljöarbete påverkar hela värdekedjan, från producent till användare av produkten.

 

Vi ska verka för minskad påverkan på miljö och hälsa från de produkter vi distribuerar. Detta görs dels genom att påverka våra leverantörer och dels genom att ge information till användare av produkterna.

 

Vi ska verka för minskade utsläpp i samband med varutransporter och tjänsteresor.

 

Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser.

 

Miljölagstiftningens lagar och förordningar samt övriga krav på produkter och verksamhet ska följas och vi skall verka för att ständigt minska egen miljöpåverkan.

 

Vårt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö är ett viktigt verktyg för att nå våra mål.

 

ISO certifikat SEAB 2021.png